DK EN

Vores forskellige teams

I Lind Capital er der et højt fagligt miljø, hvor vi trækker på hinandens styrker på tværs af teams. Vi er +40 medarbejdere fordelt på de forskellige teams og sammen deler vi et stort, åbent og lyst kontorlandskab med gode faciliteter, som er med til at sikre et godt arbejdsmiljø.

På trods af at vi indimellem har travlt, holder vi på, at det skal være rart at være ansat hos Lind Capital. Her er en god tone, et godt humør og en arbejdsdag, som er præget af højt til loftet. Vi er en lille organisation, hvor der ikke er langt fra den enkelte medarbejder til ledelsen, og hvor alle bliver hørt. Det er alt sammen med til at smitte af på arbejdsglæden og bidrager til vores uformelle arbejdskultur.

Læs mere om de enkelte teams herunder.

People and Communication

Vores People & Communication team har fokus på både kommunikation og HR.

I HR ved vi, at vores succesfaktor nummer ét er vores medarbejdere. Derfor arbejder vi kontinuerligt med at tiltrække de dygtigste medarbejdere og ikke mindst fastholde dem, vi har.

I kommunikation arbejder vi løbende med udvikling af både Lind Capital's hjemmeside, tilstedeværelse på de sociale medier samt kendskabet til Lind Capital som attraktiv arbejdsplads.

Finance, Risk & Compliance

Vores Finance, Risk & Compliance team identificerer, måler og overvåger Lind Capital's risiko samt tager sig af compliance, controlling og finansielle forhold.

Teamet håndterer også aktiviteter såsom udarbejdelse af månedlige regnskaber, varetagelse af virksomhedens interne kontroller, bogføring, udarbejdelse af løn samt betaling af vores kreditorer.

Business Development

I en verden som konstant er i forandring, er det vigtigt, at vi hele tiden er opmærksomme på at udvikle Lind Capital’s forretning, og det er vores Business Development team’s opgave at sikre dette.

BD teamet forsøger at finde de markeder, eller de produkter, hvor der er mulighed for at udnytte Lind Capital’s teknologiske edge, hvor det er muligt at få et detaljeret markedskendskab og ikke mindst, hvor det er muligt at etablere markedsneutrale handelsstrategier, der kan bidrage positivt til bundlinjen i Lind Capital.

Analyse

I analyseteamet laves analyser, som skal understøtte udviklingen af nye og eksisterende forretnings- og markedsområder.

Som en konsekvens heraf samarbejder analytikerne tæt med vores tradere og Business Development team og er en afgørende faktor for, at vi kan blive ved med at udvikle vores forretning og tilpasse os nye situationer på markederne.

Trading

På vores handelsgulv er der fokus på at skabe ambitiøse resultater i et samarbejdsorienteret og innovativt miljø.

Som en del af Lind Capital’s fokus på at forblive dynamisk og innovativ, bidrager alle i tradingteamet til optimering og udvikling af kvantitative handelsmodeller og tradingstrategier i tæt samarbejde med vores analyseteam. Desuden arbejder trading tæt sammen med vores Technology team, da systemer og software gør det muligt at tilpasse os til markedet. Samarbejdet med Technology er således en forudsætning for, at vores tradere kan handle effektivt.

Technology

Teknologi og udvikling er hjørnesten i vores forretning, og vi er afhængige af, at vores softwareudviklere formår at udvikle og tilpasse software i samarbejde med øvrige afdelinger for at opnå de bedste løsninger til internt brug.

I Technology arbejdes der altid på flere projekter samtidig. Projekter igangsættes dels ud fra efterspørgsel fra kollegaer, dels ud fra egne idéer. Hvad der gør sig gældende for alle projekter er, at man som medarbejder i Technologi er med inde over alle faserne fra design til implementering og test.

Se mere om hvordan det er at være en del af Technology teamet i Lind Capital i videoen her:

Organisationsdiagram

Vores organisationsdiagram afspejler, at vi er stolte af at kalde os en fleksibel og flad organisation med korte kommunikationsveje, der medvirker til et godt samarbejde på tværs af de enkelte teams.

Vi tror på, at hvert team har sin spidskompetence, som ikke kan undværes, og derfor sætter vi stor pris på hver enkelt medarbejders arbejdsindsats. Organisationsdiagrammet illustrerer netop, hvordan vi ser alle ansatte som lige vigtige medspillere i forhold til Lind Capital's succes.

Formålet med den flade organisationsstruktur er at opfordre alle medarbejdere til at blive mere aktive og involverende i beslutningsprocessen og dermed give dem en større følelse af ejerskab. Som medarbejder hos Lind Capital har man således en aktiv rolle i forhold til både problemløsning og beslutningstagning.

Om os

I Lind Capital mødes trading, teknologi og innovation. Læs mere om det her.

Læs mere

Vores fundament

Læs om hvor vi kommer fra, hvor vi er på vej hen, og med hvilket værdisæt vi gør det hele.

Læs mere

Direktion og bestyrelse

Her kan du møde Lind Capital's ambitiøse direktion og bestyrelse.

Læs mere

Copyright © Lind Capital A/S 2016