DK EN

Afdelinger

I Lind Capital er vi +40 medarbejdere fordelt på forskellige afdelinger. Vi deler et stort, åbent og lyst kontorlandskab med gode faciliteter, som er med til at sikre et godt arbejdsmiljø.

På trods af at vi indimellem har travlt, holder vi på, at det skal være rart at være ansat hos Lind Capital. Her er en god tone, et godt humør og en arbejdsdag, som er præget af højt til loftet. Vi er en lille organisation, hvor der ikke er langt fra den enkelte medarbejder til ledelsen, og hvor alle bliver hørt. Det er alt sammen med til at smitte af på arbejdsglæden og bidrager til vores uformelle arbejdskultur.

Læs mere om de enkelte afdelinger herunder.

People and Communication

Vores People & Communication afdeling har fokus på både kommunikation og HR.

I HR-afdelingen i Lind Capital ved vi, at vores succesfaktor nummer ét er vores medarbejdere. Derfor arbejdes der kontinuerligt med at tiltrække de dygtigste medarbejdere og fastholde, dem vi har.

I kommunikation arbejdes der løbende med udvikling af både Lind Capitals hjemmeside, tilstedeværelse på de sociale medier samt kendskab til Lind Capital som attraktiv arbejdsplads.

Finance, Risk & Compliance

Vores Finance, Risk & Compliance team identificerer, måler og overvåger Lind Capitals risiko samt tager sig af virksomhedens compliance, controlling og finansielle forhold.

Teamet håndterer også aktiviteter såsom udarbejdelse af månedlige regnskaber, varetagelse af virksomhedens interne kontroller, bogføring, udarbejdelse af løn samt betaling af vores kreditorer.

Business Development

I Lind Capital ønsker vi at være på forkant med den udvikling, der sker på de finansielle markeder, og det er vores Business Development team’s opgave at sikre dette.

BD teamet forsøger at finde de markeder, eller de produkter, hvor der er mulighed for at udnytte Lind Capital’s teknologiske edge, hvor det er muligt at få et detaljeret markedskendskab og ikke mindst, hvor det er muligt at etablere markedsneutrale handelsstrategier, der kan bidrage positivt til bundlinjen i Lind Capital.

Analyse

I analyseafdelingen laves der analyser, som skal understøtte udviklingen af nye forretningsområder og nye markedsområder.

Vores anlytikere samarbejder tæt med vores tradere med det fælles formål at optimere vores nuværende tradingmodeller.
Analyse er således en afgørende faktor for, at vi kan blive ved med at udvikle vores forretning og tilpasse os nye situationer på markederne.

Trading

På vores handelsgulv er der fokus på at skabe ambitiøse resultater i et samarbejdsorienteret og innovativt miljø.

Som en del af Lind Capital’s fokus på at forblive dynamisk og innovativ, bidrager alle i tradingteamet til optimering og udvikling af kvantitative handelsmodeller og tradingstrategier i tæt samarbejde med vores analyseafdeling. Desuden arbejder trading tæt sammen med vores Technology team, da systemer og software gør det muligt at tilpasse os til markedet. Samarbejdet med Technology er således en forudsætning for, at vores tradere kan handle effektivt.

Technology

I Technology er der ingen eksterne kunder eller deadlines – vores softwareudviklere har udelukkende fokus på at skabe software af høj kvalitet til vores handel. For at sikre en høj kvalitet arbejder vores udviklere med agile udviklingsmetoder, herunder anvendes Kanban-metoden og continuous integration.

Vores systemer skal kunne håndtere store datamængder på op til 100.000 beskeder i sekundet med lavest mulige latency og høje mængder af data om dagen. For at håndtere det hoster vi vores servermiljø og netværk internt, hvor fokus er på high availability, at minimere nedetid og eliminere single points of failure. Derfor er big data, concurrency og near-real time processing en stor del af hverdagen som en del af Technolgy teamet.

Se mere om hvordan det er at være en del af Technology teamet i Lind Capital i videoen her:

Organisationsdiagram

Vores organisationsdiagram afspejler, at vi er stolte af at kalde os en fleksibel og flad organisation med korte kommunikationsveje, der medvirker til et godt samarbejde på tværs af de enkelte afdelinger.

Vi tror på, at hver afdeling har sin spidskompetence, som ikke kan undværes, og derfor sætter vi stor pris på hver enkelt medarbejders arbejdsindsats. Derfor illustrerer organisationsdiagrammet også, hvordan vi ser alle ansatte som lige vigtige medspillere i forhold til Lind Capitals succes.

Formålet med den flade organisationsstruktur er at opfordre alle medarbejdere til at blive mere aktive og produktive ved at give dem flere roller i beslutningsprocessen og dermed en større følelse af ejerskab. Som medarbejder hos Lind Capital har man således en aktiv rolle i forhold til både problemløsning og beslutningstagning.

Om os

Vi går hver dag på arbejde med ét mål for øje: At udfordre det eksisterende så vi forbliver omstillingsparate.

Læs mere

Identitet

Vores vision, mission og værdier danner grundlaget for vores identitet.

Læs mere

Direktion og bestyrelse

Her kan du møde Lind Capital's direktion og bestyrelse:

Læs mere

Copyright © Lind Capital A/S 2016