DK EN

Kim


Analyst

"Samspillet mellem kodningen og den egentlige økonomiske og forretningsmæssige logik er det, der kendetegner analysearbejdet i Lind Capital, og det er det, jeg finder mest interessant"

Kim var Intern i analyse-teamet i efteråret 2016, hvorefter han fortsatte som Assistant Analyst under sit speciale-arbejde. Da Kim blev færdig som cand.oecon i sommeren 2017, blev han ansat som Analyst i teamet.


Analytiker i Lind Capital:

Som analytiker i Lind Capital beskæftiger man sig med matematik og store mængder tal og data. For at kunne håndtere dette, er det derfor vigtigt at have sine redskaber på plads. I analysen bruger vi flere værktøjer til at programmere og gøre livet lettere for os selv. Mit foretrukne valg er ’R’. Dagligdagen kræver, udover kodningsmæssige færdigheder, også evnen til at være kritisk og have forretningsindsigt, således det er muligt at oversætte en konkret, forretningsmæssig problemstilling til en egentlig, analyserbar opgave.


Analyser i mange former:

Opgaveemnerne som analytiker favner bredt, hvilket afføder stor variation i det daglige arbejde. Der er ikke to analyser, der er ens, hverken i omfang eller kompleksitet. Jeg beskæftiger mig blandt andet med mindre ad-hoc analyser, som bedst kan beskrives som trade-support opgaver. Hvis jeg kan være med til at gøre vores traderes job mere overskueligt, ved eksempelvis hurtigt at skabe et overblik, ligger værdiskabelsen i frigivelsen af den ekstra tid, han får til rådighed til egentlig forretning. Samtidigt arbejder jeg på større projekter, der kan være meget tidskrævende. Det kan eksempelvis være analyser, der viser fordelagtigheden af nye strategier, men det kan også indebære genopfindelsen af Lind Capital’s metoder, for altid at udfordre og forbedre det eksisterende set-up.

Selvom analyseopgaverne ikke er ens, er man som analytiker i Lind Capital stadig rodfæstet omkring de samme arbejdsprocesser. Der vil altid være en vis grad af databearbejdning og kvalitetssikring, samtidig vil der oftest også være behov for at visualisere overordnede mønstre og dykke ned i enkelte detaljer. Det er her kompetencer inden for programmering og indsigten i værktrøjer som Python og R, samt til en hvis grad VBA, kommer i spil. Samspillet mellem kodningen og den egentlige økonomiske og forretningsmæssige logik er det, der kendetegner analysearbejdet i Lind Capital, og det er det, jeg finder mest interessant.


Lind Capital’s analysteam:

I Lind Capital er værdiskabelse ikke kun afhængig af velfungerende strategier, men også af et velfungerende mind-set og en åben kultur, hvor de tre kerneværdier er i højsædet: Winning, Co-operation og Open-minded. Disse værdier, og deres gensidige afhængighed, afspejles i høj grad i analysens daglige gang.

Vi har en meget fleksibel tilgang til dagligdagen, der medfører, at presserende opgaver let kan prioriteres, således at vi i Lind Capital altid er omskiftelige. I analysen er vi open-minded, da vi er hurtige til at flytte fokus og fordele arbejdstimer til der, hvor det betyder mest. Samtidig betyder fleksibiliteten, at vi i teamet både kender til hinandens opgaver og også udnytter hinandens kompetencer ved jævnlig sparring omkring stort og småt; vi samarbejder.

Vi holder ligeledes hinanden opdateret på projekternes fremgang og sætter stor ære i, at alle kan formidle en analyses konklusion og supportere eventuelle produkter afledt at denne analyse. For at nå i mål med de respektive analyser, mens de stadigt er relevante, kræves ikke kun de nødvendige analytiske evner, men også en stor portion vilje. Man skal være villig til at gå den ekstra mil og yde det ekstra, når det er krævet. Derfor kan man eksempelvis aflæse analysens vilje til at vinde i de skiftende arbejdstimer for de respektive medlemmer af teamet.

Selvom analysen i Lind Capital er et ungt team, så er Lind Capitals tre grundlæggende værdier forankret i vores metoder og daglige rytmer. Det er netop i denne fællesmængde mellem værdierne, at Lind Capitals analyse, såvel som Lind Capital, skaber værdi. Samtidig er det også i dette skæringspunkt, at det bliver rigtigt sjovt at være en del af Lind Capitals analyse.

Bliv en del af Lind Capital

Se vores åbne stillinger og søg via vores formular på siden her. Desuden kan du læse mere omkring vores ansættelsesproces her:

Læs mere

Gør karriere i Lind Capital

Vores åbne og lyse kontor, som ligger centralt i Aarhus, danner rammen for vores fælles hverdag i Lind Capital.

Læs mere

Mød vores medarbejdere

Vores medarbejdere er ambitiøse talenter inden for deres felt, de vægter samarbejde højt, og så tænker de i nye måder at optimere virksomheden generelt og formår samtidig at tilpasse sig forandring.

Mød nogle af dem her

Copyright © Lind Capital A/S 2016