DK EN

Kevin


Quantitative Analyst

"Det bedste ved mit job er friheden til at teste de ideer, som jeg selv får, eller som bliver videregivet til mig."

Kevin kom til Lind Capital primo 2015 og er ansat som Quantitative Analyst. Med sin cand.merc. (Applied Economics & Finance) fra CBS og store interesse for kvantitativ analyse er Kevin et rigtig godt match i Lind Capitals analyseafdeling.


Kvantitativ analytiker i analyseafdelingen:
Som kvantitativ analytiker i Lind Capital sidder jeg med både tungt programmeringsarbejde og så selvfølgelig med kvantitative analyser. Mit job er karakteriseret af utroligt mange tal og data, hvilket passer mig rigtig godt.

Min primære rolle er at supportere trading floor med værktøjer og analyser. Til det er det vigtigt at kunne kode og tænke analytisk. I analyse-teamet er jeg den, som afhjælper US-afdelingen mest. Det betyder, at jeg står for at udvikle og vedligeholde de værktøjer, vi bruger på US portefølje-trading strategien. Et vigtigt værktøj i denne sammenhæng er vores back tester, som er kodet i C#. Andre analyser og værktøjer koder vi som regel i Excel, VBA og R, hvor R er mit foretrukne analyseredskab. R er særlig godt til hurtigt at grave dybt i datasæt og finde mønstre.


Typisk dag i analyse:
Nogle af mine opgaver som Quantitative Analyst kan klares på én dag, men de fleste opgaver strækker sig over et par dage. På en typisk dag programmerer jeg i R og måske lidt i VBA/Excel. Det kan f.eks. være på en opgave, hvor jeg analyserer hvilken effekt, specifikke events har på vores nuværende strategi. Så vender og drejer jeg en masse data. Grunden til at sådan en opgave kan strække sig over længere tid, er, at data stort set aldrig er i et nemt format. Det handler derfor om at formatere og processere dataene, før man kan påbegynde analysen. Nogle gange er dataene besværlige at få, og så vil analysen tage længere tid. Det er en af de udfordringer, vi som oftest står med i afdelingen.


Det bedste ved mit job:

Det bedste ved mit job er friheden til at teste de ideer, som jeg selv får, eller som bliver videregivet til mig. En anden ting er, at vi bruger programmeringsværktøjer, altså en kvantitativ vinkel, til at finde vores edge i markedet, og det synes jeg er enormt spændende. Dét, koblet sammen med at der er meget frihed under ansvar og et tæt samarbejde med de resterende afdelinger i virksomheden, gør, at jeg er rigtig glad for mit arbejde.


Lind Capitals værdier:
For mig er open-minded en værdi, der gør sig særligt gældende i Lind Capital, for her er vi generelt altid åbne for at høre kollegaernes vinkel på projekter og ideer. Det giver mulighed for at sparre med andre og dermed optimere processer. Værdien open-minded leder derfor naturligt over i vores anden værdi, co-operation, for den åbenhed der er i LC, er med til at øge samarbejdet mellem kollegaerne. Når medarbejderne har forstået hinanden, kan man arbejde mere effektivt sammen, hvilket i sidste ende er med til at øge produktiviteten. Det gør også, at vi alle har fornemmelsen af, at vi gør en forskel for virksomhedens succes, og så er det enormt fedt at kunne omgås så engagerede og kompetente kollegaer hver dag.

Karriere

Se vores åbne stillinger og søg via vores formular på siden her. Desuden kan du læse mere omkring vores ansættelsesproces her.

Læs mere

LC som arbejdsplads

Vores åbne og lyse kontor, som ligger centralt i Aarhus, danner rammen for vores fælles hverdag i Lind Capital.

Læs mere

Copyright © Lind Capital A/S 2016