DK EN

Casper


Senior developer

"Det bedste ved mit job er, at du er involveret i alle faser af et projekt og i høj grad har indflydelse på, hvordan systemerne designes"

Senior Developer i Lind Capital

En typisk dag i IT-afdelingen starter ud med et systemtjek for at sikre, at alt fungerer og kører som det skal, så vi er klar til, at arbejdsdagen kan begynde. Dette er dog en meget lille del af jobbet, og i stedet består min typiske arbejdsdag primært af projektbaseret arbejde, hvor jeg både arbejder med at udvikle nye software- og IT-løsninger til vores forretning samt at forbedre de allerede eksisterende løsninger.

Vi kører altid flere projekter samtidigt, hvor man er tilknyttet ét eller to projekter ad gangen, som man arbejder på dagligt. Projekterne igangsættes på baggrund af efterspørgsel fra kolleger eller egne idéer. Hvad der dog gælder for alle projekter, som man er tilknyttet, er, at man er med inde over alle faserne, fra design til implementering og test.

 

Løsninger af høj kvalitet gennem samarbejde

I det projektbaserede arbejde er vi altid inddelt i små teams, hvor vi sparrer med hinanden og gennemgår hinandens arbejde. Vi har også et dagligt scrummøde, hvor vi briefer hinanden og giver en status på vores igangværende projekter samt diskuterer hvad næste step er. Desuden er vi altid i tæt dialog med tradingteamet for at sikre, at vores systemudvikling altid på bedst mulig måde understøtter vores tradingstrategier.

Det er altafgørende, at vores systemer til enhver tid fungerer optimalt og er pålidelige, hvilket vi sikrer ved at arbejde ud fra en continuous delivery-tilgang. På den måde er agil softwareudvikling og korte release cycles en vigtig del af, hvordan vi arbejder som team. Når et projekt er afsluttet, evaluerer vi processen og deler viden, så alle føler sig godt rustet til fremtidige opgaver med at udvikle løsninger af høj kvalitet.

 

Fleksibilitet og hurtige beslutningsveje

Vores tilgang med at arbejde i små projektbaserede teams gør, at vores processer er meget fleksible og dynamiske. Beslutninger kan tages forholdsvist hurtigt, og alle er meget åbne over for hinandens idéer og forslag.

Efter min mening er noget af det bedste ved mit job, at jeg er involveret i alle faserne af et projekt og i høj grad har indflydelse på, hvordan systemerne designes. Med andre ord er systemerne ikke defineret i fastlagte rammer på forhånd, og der er ikke en masse regler og procedurer, som skal følges. I stedet kan man fokusere på de i virkeligheden interessante aspekter ved at udvikle komplekse IT-løsninger, som er af oprigtig værdi for forretningen. På den måde føler jeg virkelig, at man bidrager til, og er en del af, de større fællesmål for organisationen, og at man gør en forskel.

Karriere

Se vores åbne stillinger og søg via vores formular på siden her. Desuden kan du læse mere omkring vores ansættelsesproces her.

Læs mere

LC som arbejdsplads

Vores åbne og lyse kontor, som ligger centralt i Aarhus, danner rammen for vores fælles hverdag i Lind Capital.

Læs mere

Copyright © Lind Capital A/S 2016