DK EN

Lind Capital sprinter på tværfaglige projekter

Blogindlæg af HR Senior Manager, Mia S. Lauridsen

Blogindlæg d. 5. juli, 2017

I LC har vi indført ”sprints” som en ny arbejdsmetode på tværfaglige projekter, inspireret af den mere agile tilgang, man særligt møder inden for tech-verdenen. Mere konkret har vi fundet inspiration i den agile arbejdsmetode Scrum, hvor der indbydes til at arbejde i kortere processer og derved muliggør en mere dynamisk tilgang til vores projekter. Denne tankegang er efterhånden indarbejdet i de fleste udviklingsafdelinger, men i LC søger vi at udbrede tilgangen fra rene IT projekter til også at omfatte tværfaglige projekter, hvor det giver mening. Der findes en række andre agile udviklingsmetoder, der på mange måder ligner Scrum, men med lidt andre karakteristika, såsom Kanban, Crystal, mv. Scrum er kendetegnet ved at arbejdet struktureres i iterationer, som kaldes “sprints”. Længden af et sprint kan variere, men vil ofte være perioder på 1 – 4 uger.

Forberedelse er altafgørende for et godt sprint. Det er derfor vigtigt, at der, inden sprintet, afstemmes formål, mål, længde, sammensætning fra diverse teams samt fremgangsmåde. I forhold til længden har vi indtil videre god erfaring med, at sprintet er mellem 3 – 10 dage – varierende efter projektets omfang. For at opnå en fuldstændig dedikation til sprintet har vi samtidig valgt en daglig tidsperiode på fem timer, så der, udover sprintet, er tid til dagligdagsopgaver.

Bevæggrunden for at vi har indført denne arbejdsmetode, skal findes i den måde, vi ønsker at arbejde med innovation. I LC er innovation noget, som alle kan byde ind på. Vi tror på, at hvis man bliver taget ud af den daglige hvirvelvind og sætter sig sammen på en ny måde, med et klart formål og med kollegaer fra andre teams, vil der opstå nye perspektiver og ideer, hvorigennem man vil øjne potentielle muligheder eller andre måder at gøre tingene på.

Helt overordnet set kan man snakke om inkremental eller radikal innovation. Inden for inkremental innovation har man særligt fokus på forbedring og optimering af nuværende løsninger. Vores opfattelse er, at inkremental innovation kan gøre en markant forskel, hvorfor flere af LC’s sprints også vil tage udgangspunkt i dette – en form for forbedring eller justering af et nuværende set-up. Vores fokus er at gøre tingene smartere, ikke nødvendigvis at opfinde noget nyt. Vi tror på, at der er stor værdi i at udvikle på det, der eksisterer. Dermed ikke sagt, at radikal innovation (andre vil kalde det at disrupte; kært barn har mange navne), som er den mere omfattende forandring eller nye måde at gøre tingene på, ikke foregår i LC. Det foregår dog primært med afsæt i vores Business Development afdeling, hvor der er et mere direkte fokus på denne form for innovation.

Feedbacken fra medarbejdere ift. at arbejde i vores justerede form for sprints har indtil videre lydt på: større synergi på tværs af faggrupper, bedre forståelse for hinandens forretningsområder og mere gavn af hinandens specialviden – dertil må vi konstatere, at vi er meget tilfredse med de outputs, der hidtil er leveret efter et sprint. Så selvom sommeren står for døren, så vil vi sprinte videre her i LC.

God sommer!

/Mia

Nyheder

Her finder du de nyeste nyheder fra Lind Capital:

Læs mere

Blog

Her finder du LCs online blog:

Læs mere

Copyright © Lind Capital A/S 2016