DK EN

Casper


Senior developer

"Det bedste ved mit job er, at du er involveret i alle faser af et projekt og i høj grad har indflydelse på, hvordan systemerne designes"

Casper arbejder som Senior Software Developer hos Lind Capital. Han kom til virksomheden i maj 2015 og har en kandidatgrad i Computer Science fra Aarhus Universitet.


Min typiske dag

En typisk dag i IT-afdelingen starter ud med et systemtjek for at sikre, at alt fungerer og kører som det skal, så vi er klar til, at arbejdsdagen kan begynde. På skift er én af os i IT ansvarlig for hastesager i forbindelse med den daglige drift og for at udbedre potentielle systemfejl, som kan opstå i løbet af dagen. Dette er dog en meget lille del af jobbet, og i stedet består min typiske arbejdsdag primært af projektbaseret arbejde, hvor jeg både arbejder med at udvikle nye software- og IT-løsninger til vores forretning samt at forbedre de allerede eksisterende løsninger.

Vi kører altid flere projekter samtidigt, hvor man så er tilknyttet ét eller to projekter ad gangen, som man arbejder på dagligt. Projekterne igangsættes dels ud fra efterspørgsel fra kolleger; dels ud fra egne idéer, og der kan både være tale om projekter af et mindre såvel som større omfang. Hvad der dog gælder for alle projekter, som man er tilknyttet, er, at man er med inde over alle faserne, fra design til implementering og test.


Løsninger af høj kvalitet gennem samarbejde

I det projektbaserede arbejde er vi altid inddelt i små teams, hvor vi sparrer med hinanden og gennemgår hinandens arbejde. Vi har også et dagligt scrummøde, hvor vi briefer hinanden og giver en status på vores igangværende projekter samt diskuterer hvad næste step er. Desuden er vi altid i tæt dialog med tradingteamet for at sikre, at vores systemudvikling altid på bedst mulig måde understøtter vores tradingstrategier.

Det er altafgørende, at vores systemer til enhver tid fungerer optimalt og er pålidelige, hvilket vi sikrer ved at arbejde ud fra en continuous delivery-tilgang. På den måde er agil softwareudvikling og korte release cycles en vigtig del af, hvordan vi arbejder som team. Når et projekt er afsluttet, evaluerer vi processen og deler viden, så alle føler sig godt rustet til fremtidige opgaver med at udvikle løsninger af høj kvalitet.


Det bedste ved mit job

Vores tilgang med at arbejde i små projektbaserede teams gør, at vores processer er meget fleksible og dynamiske. Beslutninger kan tages forholdsvist hurtigt, og alle er meget åbne over for hinandens idéer og forslag. Efter min mening er en af de bedste ting ved mit job, at du er involveret i alle faserne af et projekt og i høj grad har indflydelse på, hvordan systemerne designes. Med andre ord er systemerne ikke defineret i fastlagte rammer på forhånd, og der er ikke en masse regler og procedurer, som skal følges. I stedet kan man fokusere på de i virkeligheden interessante aspekter ved at udvikle komplekse IT-løsninger, som er af oprigtig værdi for forretningen. På den måde føler du virkelig, at du bidrager til, og er en del af, de større fællesmål for organisationen, og at du gør en forskel.

Karriere

Se vores åbne stillinger og søg via vores formular på siden her. Desuden kan du læse mere omkring vores ansættelsesproces her.

Læs mere

LC som arbejdsplads

Vores åbne og lyse kontor, som ligger centralt i Aarhus, danner rammen for vores fælles hverdag i Lind Capital.

Læs mere

Copyright © Lind Capital A/S 2016